Tin tức

Set up Representative Office in Vietnam

Set up Representative Office in Vietnam For initial step to penetrate Vietnam’s market, there are more and more enterprises and big corporates in the world establishing commercial presences in Vietnam under the form ofrepresentative offices. In Vietnam, the representative office shall carry out the following functions: (1) Performing functions as …

Xem thêm »

NGHỊ ĐỊNH 124/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 185/2013/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI …

Xem thêm »