Dịch vụ

Dịch Vụ Sang Tên Sổ Đỏ

dịch vụ sang tên sổ đỏ Tư vấn nhà đất đa dạng như , nâng cao chất lượng dịch vụ, VP công công ty đã, đang và sẽ phát triển hơn nữa dịch vụ hỗ trợ, tư vấn trọn gói uy tín, tin cậy trong việc tư vấn, giao dịch …

Xem thêm »

Phí Sang Tên Sổ Đỏ

1. Thuế thu nhập cá nhân khi tách thửa, dịch vụ sang tên sổ đỏ, phí sang tên sổ đỏ, thủ tục sang tên sổ đỏ nhà đất Theo Thông tư số 113/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hai phương pháp để tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển …

Xem thêm »

Hợp Đồng Mua Bán Nhà Đất

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở Số: ……../…….. …………., ngày…..tháng…..năm…… Hôm nay, ngày……tháng……….năm………, tại…………………………………………chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm: BÊN BÁN (1): …

Xem thêm »

thủ tục sang tên sổ đỏ hồng Nhanh

thủ tục sang tên sổ đỏ hồng Nhanh thủ tục sang tên sổ hồng phí trước bạ Trong kinh doanh Bất Động Sản thủ tục sang tên sổ đỏ, sổ hồng (đối với chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng) áp dụng chung cho cả đất thổ cư và nhà chung …

Xem thêm »