Dịch vụ

San lấp mặt bằng hcm

QUY TRÌNH SAN LẤP MẶT BẰNG San lấp mặt bằng tại HCM đã áp dụng quy trình san phẳng nền đất một công trình xây dựng hay một mặt bằng quy hoạch, từ một mặt đất có địa hình tự nhiên cao thấp khác nhau. San phẳng là việc đào …

Xem thêm »

Danh Sách Văn Phòng Công chứng Cả Nước

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2011 DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRONG CẢ NƯỚC HIỆN NAY STT Tỉnh, thành phố trực thuộc TW Số lượngtổ chức hành …

Xem thêm »

Cách Làm Sổ Đỏ

Cách Làm Sổ Đỏ Trình Tự cấp GCN QSDĐ. cach Lam so do Trường hợp của bạn nếu có làm sổ đỏ thì phải đứng tên người mà trước đó bán cho bạn. Sau khi có sổ đỏ rồi hai bên mới tiến hành chuyển nhượng được. Việc làm sổ …

Xem thêm »

Luật Làm Sổ Đỏ- Luật Đất Đai

Luật Làm Sổ Đỏ- Luật Đất Đai làm sổ đỏ, thủ tục làm sổ đỏ, cấp sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, nhà đất, sổ đỏ, dịch vụ làm sổ đỏ tách sổ đỏ, sang sổ đỏ, chuyển loại hình sử dụng đất, …

Xem thêm »

Thủ tục làm sổ đỏ bị mất-hỏi & Đáp.

Thủ tục làm sổ đỏ bị mất: Tư Vấn Nhanh 0911338666 Trong trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của gia đình chị bị mất thì theo quy định của pháp luật, chủ sử dụng quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và …

Xem thêm »