Trình tự thủ tục xin cấp phép mạng xã hội trực tuyến

Dịch vụ cung cấp mạng xã hội trực tuyến là dịch vụ cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác. 

 1. Điều kiện đăng ký xin cấp giấy phép mạng xã hội trực tuyến:

a) Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp;

b) Có nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

c) Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin  điện tử tổng hợp, mạng xã hội;

d) Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động;

đ) Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép  mạng xã hội trực tuyến bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến;

+ Bản sao có công chứng Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư có ngành nghề kinh doanh phù hợp (đối với doanh nghiệp).

+ Quy chế cung cấp, trao đổi thông tin trên trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến của tổ chức, doanh nghiệp bảo đảm không vi phạm các quy định tại Nghị định số 97, Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông các quy định tại Thông tư này.

+ Đề án cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến bảo đảm các yêu cầu sau:

–  Loại hình dịch vụ (trò chuyện trực tuyến, tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn và các hình thức tương tự khác cho phép người sử dụng tương tác, chia sẻ, trao đổi thông tin với nhau).

–  Quy trình quản lý thông tin phù hợp với quy mô cung cấp dịch vụ do tổ chức, doanh nghiệp quản lý.

–  Biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ, nhân sự, chương trình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động bảo đảm cho việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến không vi phạm các quy định tại mục 3 Thông tư số 07/2008/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+  Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm có xác nhận của người đứng đầu tổ chức hoặc của cơ quan có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp).

+ Trường hợp sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” phải phù hợp theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 Thông tư này.

3. Thời gian thực hiện cấp giấy phép mạng xã hội trực tuyến : 10 ngày làm việc

4. Cơ quan thực hiện cấp giấy phép mạng xã hội trực tuyến :

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.

5. Kết quả thực hiện cấp giấy phép mạng xã hội trực tuyến : Giấy xác nhận mạng xã hội trực tuyến.

6. Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép mạng xã hội trực tuyến của Trí Tâm:

– Đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng

– Tư vấn các thủ tục liên quan đến việc mạng xã hội trực tuyến

– Soạn thảo quy chế và đề án cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến;

– Đại diện theo ủy quyền để nộp và nhận hồ sơ xin cấp Giấy phép mạng xã hội trực tuyến tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Xúc tiến quá trình thẩm định hồ sơ.

– Tư vấn các thủ tục liên quan đến hoạt động của trang web.