Các thủ tục hành chính khi thiết lập website

Quý khách sử hữu website trên mạng Internet phải thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của các cơ quan quản lý nhà nước bao gồm.

Thông báo tên miền

– Theo quy định tên miền Việt Nam ( .vn, .com.vn) không phải tiến hành thông báo

– Đối với chủ sở hữu tên miền quốc tế (.com, .net, .info…) phải tiến hành thông báo trên trang web http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông tin, truyền thông để tránh việc bị mất quyền kiểm soát, chiếm đoạt tên miền mà không khôi phục lại được.

  • Xin giấy phép website

Thông báo website với Bộ Công Thương

– Thực hiện theo hướng dẫn trên trang web http://online.gov.vn. của Bộ Công Thương đối với chủ sở hữu website chỉ giới thiệu dịch vụ và bán sản phẩm của doanh nghiệp, bao gồm cả có và không có thanh toán trực tuyến

cac-thu-tuc-hanh-chinh-khi-thiet-lap-website

Các thủ tục hành chính khi thiết lập website

Đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử

– Đối với chủ sở hữu website cho phép các đơn vị, tổ chức cá nhân đăng bán sản phẩm trên website của mình

Xin giấy phép mạng xã hội

– Đối với website là các diễn đàn, mạng xã hội, website có mục diễn đàn hoặc website bán hàng có mục cho phép bình luận

Xin giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp

– Đối với các website là trang tin điện tử, các website có mục tin tức tổng hợp