Bạn có thể xin giấy phép thương mại điện tử hoàn toàn miễn phí.

Gần đây rất nhiều thông tin trái chiều nhau về mức phạt cho các website hoạt đông thương mại điện tử lên đến
100,000,000 vnđ. Vậy website nào là gọi là website thương mại điện tử? Theo tôi những website có một phần
hay tất cả trang web