Tư vấn thủ tục xin giấy phép PCCC

Chúng tôi xin giấy phép đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy. Đây là dịch vụ mà chúng tôi cung cấp với uy tín hàng đầu, đảm bảo đúng thời gian cùng với giá cả hợp lý.

Thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy được pháp luật quy định như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

– Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001.

– Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

– Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của BCA hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của CP.

2. Các trường hợp phải đăng ký đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy:

– Nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc, nhà cho thuê văn phòng có chiều cao từ 7 tầng trở lên.

– Cơ sở sản xuất, chế biến xăng dầu, khí đốt hoá lỏng và hoá chất dễ cháy, nổ, với mọi quy mô.

– Cơ sở sản xuất, gia công, cung ứng, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

– Kho xăng dầu có tổng dung tích 500 m3 trở lên, kho khí đốt hoá lỏng có tổng trọng lượng khí từ 600 kg trở lên.

– Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hoá lỏng.

– Chợ kiên cố hoặc bán kiên cố có tổng diện tích kinh doanh từ 1200m2 trở lên hoặc có từ 300 hộ kinh doanh trở lên, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hoá có tổng diện tích các gian hàng từ 300 m2 trở lên hoặc có tổng khối tích từ 1.000 m3 trở lên.

– Nhà máy nhiệt điện có công suất từ 100.000 KW trở lên, nhà máy thuỷ điện có công suất từ 20.000 KW trở lên, trạm biến áp có điện áp từ 220 KV trở lên.

– Phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên, phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ.

3. Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy (theo mẫu)

– Bản sao “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy” và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở xây dựng mới hoặc cải tạo, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khi đóng mới hay hoán cải hoặc bản sao biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác;

– Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy (theo mẫu);

– Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy;

– Phương án chữa cháy.

4. Thời hạn giải quyết:

– Thời hạn: 07 ngày làm việc.

Liên hệ tư vấn Xin Giấy Phép: 0908 134 772