Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử

Các cơ quan báo chí đã được cấp Giấy phép website hoạt động báo điện tử theo quy định của pháp luật về báo chí được thiết lập trang website sử dụng cho hoạt động báo chí

TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP : 0908134772 Mr Mười